III ETAPA XIV CAMPEONATO BRASILEIRO RIFLE E SHOTGUN / VI CAMPEONATO BRASILEIRO MINI RIFLE PESO 2


Dados do Evento

III ETAPA XIV CAMPEONATO BRASILEIRO RIFLE E SHOTGUN / VI CAMPEONATO BRASILEIRO MINI RIFLE PESO 2
18/10/18

21/10/18
07/10/18

CLUBE BLUMENAU DE CACA E TIRO ESPORTIVO
BLUMENAU/SC

FAZER SEU PEDIDO AGORA